چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

3/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

3/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 20/2/1400 تا مورخ 27/2/1400 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه تفاهم

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریال

3,600,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

انجام مطالعات تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.