سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

اجرای عملیات سیستم اعلام و اطفاء حریق مجتمع بندری و پست های برق بندرانزلی

تجدید مناقصه

99/14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای عملیات سیستم اعلام و اطفاء حریق مجتمع بندری و پست های برق بندرانزلی

تجدید مناقصه

99/14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

19,300,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۸

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۸

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۸

روزنامه مردم سالاری

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه مردم سالاری

۱ خرداد ۱۴۰۰

ریال

384,033,919,532 ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی(کارشناس فنی)

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.