چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو اسقاطی پلاک ملی بصورت اوراقی

مزایده

1000003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو اسقاطی پلاک ملی بصورت اوراقی

مزایده

1000003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.