چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

مناقصه

2/ فنی / 1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

مناقصه

2/ فنی / 1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۴۹

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید) رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

3,300,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۴۶

صمت

۳ خرداد ۱۴۰۰

روزنامه کار و کارگر

۴ خرداد ۱۴۰۰

ریال

66,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123501

07632123501

0 تومان

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.