سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سامانه مهاجر

مناقصه

2000003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سامانه مهاجر

مناقصه

2000003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

۱ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.