چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

فروش 4 دستگاه خودرو اسقاطی – غیر قابل شماره گذاری

مزایده

1400/3

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 4 دستگاه خودرو اسقاطی – غیر قابل شماره گذاری

مزایده

1400/3

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

10,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵

ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


علی بهرامیان

01344992398

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.