جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

فروش 11 دستگاه خودرو های فرسوده- قابل شماره گذاری

مزایده

1400/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 11 دستگاه خودرو های فرسوده- قابل شماره گذاری

مزایده

1400/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

15,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶

سایر رسانه ها

۴ خرداد ۱۴۰۰

سایر رسانه ها

۵ خرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


علی بهرامیان

01344992398

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.