سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی دریا و راهبری شناور پاکبوم 7

مناقصه

3/1400/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی دریا و راهبری شناور پاکبوم 7

مناقصه

3/1400/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

افکار - سایر رسانه ها

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.