جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

آگهی شناسایی تقاضاها و فعالیت ها جهت برنامه ریزی واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری

آگهی شناسایی سرمایه گذار

اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه/۱۴۰۰/۳

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت آگهی شناسایی تقاضاها و فعالیت ها جهت برنامه ریزی واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری کلیک نمایید .

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

آگهی شناسایی تقاضاها و فعالیت ها جهت برنامه ریزی واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری

آگهی شناسایی سرمایه گذار

اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه/۱۴۰۰/۳

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اطلاعات تکمیلی


روزنامه شرق - روزنامه خراسان - روزنامه آفرینش

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


آقای امید توماج

07632123372

07633514029

0 تومان

برای دریافت آگهی شناسایی تقاضاها و فعالیت ها جهت برنامه ریزی واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری کلیک نمایید .

اطلاعات اسناد