سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات تعریض خیابان بایندر بندر انزلی

استعلام ارزیابی کیفی

1400/11

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات تعریض خیابان بایندر بندر انزلی

استعلام ارزیابی کیفی

1400/11

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳

۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳

روزنامه مردم سالاری

۶ تیر ۱۴۰۰

روزنامه مردم سالاری

۷ تیر ۱۴۰۰

ریال

3,100,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی (مشاور امور گیمان و رسیدگی)

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.