جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید یک دستگاه شناور جستجو و نجات

مناقصه

1400/9

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید یک دستگاه شناور جستجو و نجات

مناقصه

1400/9

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۷

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran,ir

750,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

ریال

15,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم لزومی

01344992888

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.