سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آب دریا

مناقصه

1400/19

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آب دریا

مناقصه

1400/19

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۱۸

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

436,500,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵

سایه

۲ شهریور ۱۴۰۰

سایه

۳ شهریور ۱۴۰۰

ریال

8,730,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بناد رو دریانوردی گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


ناصر توتچی

01344992264

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.