جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی

فراخوان

9/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی(تجدید)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی

فراخوان

9/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 6/6/1400 تا مورخ 13/6/1400 روز شنبه ساعت 13:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۶ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه هدف و اقتصاد

۷ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی(تجدید)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.