سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

پروژه تکمیل اتصال شبکه جامع اعلام حریق مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

10/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

پروژه تکمیل اتصال شبکه جامع اعلام حریق مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه  از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه تکمیل اتصال شبکه جامع اعلام حریق مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

10/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 14/6/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 23/6/1400 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۸ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۱۴ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اطلاعات

۱۵ شهریور ۱۴۰۰

ریال

16,820,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

پروژه تکمیل اتصال شبکه جامع اعلام حریق مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه  از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.