جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید یک دستگاه شناور جستجو و نجات

تجدید مناقصه

1400/9

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید یک دستگاه شناور جستجو و نجات

تجدید مناقصه

1400/9

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

750,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴

۴ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴

۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴

سایر رسانه ها

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

سایر رسانه ها

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم لزومی

01344992888

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.