جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات تعمیرات اساسی پست های برق ، برج VTS،برج های روشنایی و پمپ خانه های آتش نشانی بندرانزلی

تجدید مناقصه

1400/15

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات تعمیرات اساسی پست های برق ، برج VTS،برج های روشنایی و پمپ خانه های آتش نشانی بندرانزلی

تجدید مناقصه

1400/15

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۸

۶ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۱۸

۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۸

ریال

4,210,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.