سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اجاره جایگاه سوخت بندر چابهار

مزایده

5000003699000002

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجاره جایگاه سوخت بندر چابهار

مزایده

5000003699000002

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.