جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی سیستم های HF/MF و ارتقاء سیستم ناوتکس JRC

مناقصه

11/ فنی / 1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی سیستم های HF/MF و ارتقاء سیستم ناوتکس JRC

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کایک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی سیستم های HF/MF و ارتقاء سیستم ناوتکس JRC

مناقصه

11/ فنی / 1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۰:۱۵

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید) رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

450,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۷ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

روزنامه جهان اقتصاد

۹ آبان ۱۴۰۰

روزنامه جهان اقتصاد

۱۰ آبان ۱۴۰۰

ریال

9,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندرعباس

0 تومان

تعمیرات اساسی سیستم های HF/MF و ارتقاء سیستم ناوتکس JRC

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کایک کنید.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.