جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی ساختمان مامور سرای بندر آستارا

مناقصه

1400/23

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی ساختمان مامور سرای بندر آستارا

مناقصه

1400/23

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۹

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶

۲۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶

۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶

سایر رسانه ها

۱۱ آذر ۱۴۰۰

سایر رسانه ها

۱۳ آذر ۱۴۰۰

ریال

2,920,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی (کارشناس فنی)

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.