جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب مجتمع بندری شهیدرجایی

فراخوان

15/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب مجتمع بندری شهیدرجایی

فراخوان

15/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 15/9/1400 تا مورخ 22/9/1400 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۶ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ریال

6,500,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهیدرجایی

0 تومان

انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.