سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید)اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

22/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید) اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

22/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 12/11/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 20/11/1400 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

روزنامه قدس

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

ریال

67,223,035,195 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

(تجدید) اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.