چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی بندر شهید رجایی و بنادر تابعه (به غیر از خودرو)

مناقصه

16/ فنی / 1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی بندر شهید رجایی و بنادر تابعه (به غیر از خودرو)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی بندر شهید رجایی و بنادر تابعه (به غیر از خودرو)

مناقصه

16/ فنی / 1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/11/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 01/12/1400 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید) رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

4,249,750,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰

۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه - روزنامه سیاست روز

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

روزنامه عصر رسانه

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

ریال

84,995,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123501

07633514061

0 تومان

خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی بندر شهید رجایی و بنادر تابعه (به غیر از خودرو)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.