سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

فروش ضایعات فلزی لاشه مغروقه SL Star به وزن تقریبی 1520 تن واقع در بندر شهید رجایی

مزایده

10/حقوقی/1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش ضایعات فلزی لاشه مغروقه SL Star به وزن تقریبی 1520 تن واقع در بندر شهید رجایی

مزایده

10/حقوقی/1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بدون پرداخت وجه نقد امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها - روزنامه اقتصاد پویا

۲۴ اسفند ۱۴۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.