سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

ساماندهی محدوده انتهایی خور شرقی بندر شهید رجایی

مناقصه

24/عمران /1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

ساماندهی محدوده انتهایی خور شرقی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ساماندهی محدوده انتهایی خور شرقی بندر شهید رجایی

مناقصه

24/عمران /1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 01/12/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 09/12/1400 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

7,492,088,740 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

ستاره صبح

۱ اسفند ۱۴۰۰

ستاره صبح

۲ اسفند ۱۴۰۰

ریال

179,604,436,966 ریال

داخلی

عادی

بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اطلاعات شخص پاسخگو


میلاد حیدری

07632123606

07633514061

0 تومان

ساماندهی محدوده انتهایی خور شرقی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.