سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی روسازی محورهای داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

مناقصه

26/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی روسازی محورهای داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی روسازی محورهای داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

مناقصه

26/عمران1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 09/12/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 15/12/1400 ساعت 12:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۹ اسفند ۱۴۰۰

ریال

4,663,392,488,680 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

تعمیرات اساسی روسازی محورهای داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.