چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید)تعمیرات اساسی 8 دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

1/فنی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید)تعمیرات اساسی 8 دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)تعمیرات اساسی 8 دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

1/فنی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

روزنامه آسیا

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

ریال

95,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

(تجدید)تعمیرات اساسی 8 دستگاه کامیون آتش نشانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.