جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خارج سازی دو فروند مغروقه آنیا و نوید در جزیره خارگ

مناقصه

17-9/1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خارج سازی دو فروند مغروقه آنیا و نوید در جزیره خارگ

مناقصه

17-9/1400

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان