سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات شناور دریاپاک 1 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مناقصه

2000003702000023

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات شناور دریاپاک 1 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مناقصه

2000003702000023

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان