جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری پایانه مسافری و گردشگری بوشهر ، گناوه و خارگ

مناقصه

15-6/1400 م ن (یک مرحله ای )

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری پایانه مسافری و گردشگری بوشهر ، گناوه و خارگ

مناقصه

15-6/1400 م ن (یک مرحله ای )

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان