جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی سیستم تهویه مطبوع و توزیع نیرو بندر بوشهر و بنادر تابعه

فراخوان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی سیستم تهویه مطبوع و توزیع نیرو بندر بوشهر و بنادر تابعه

فراخوان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان