جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

عملیات تامین،ساخت و تحویل تجهیزات کمک ناوبری(بویه، چراغ و متعلقات) بنادر شمال کشور

مناقصه

1401/02

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

عملیات تامین،ساخت و تحویل تجهیزات کمک ناوبری(بویه، چراغ و متعلقات) بنادر شمال کشور 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

عملیات تامین،ساخت و تحویل تجهیزات کمک ناوبری(بویه، چراغ و متعلقات) بنادر شمال کشور

مناقصه

1401/02

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

عملیات تامین،ساخت و تحویل تجهیزات کمک ناوبری(بویه، چراغ و متعلقات) بنادر شمال کشور