سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید)انجام مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های 1 و 2 نفتی بندرشهید رجایی

فراخوان

6/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید)انجام مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های 1 و 2 نفتی بندرشهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)انجام مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های 1 و 2 نفتی بندرشهید رجایی

فراخوان

6/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 8/3/1401 تا مورخ 16/3/1401 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

افکار

۸ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

(تجدید)انجام مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های 1 و 2 نفتی بندرشهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.