سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

بازسازی ، مقاوم سازی و تعمیرات اساسی منازل مسکونی جزیره کیش

تجدید مناقصه

5/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

بازسازی ، مقاوم سازی و تعمیرات اساسی منازل مسکونی جزیره کیش

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

بازسازی ، مقاوم سازی و تعمیرات اساسی منازل مسکونی جزیره کیش

تجدید مناقصه

5/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 9/3/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 21/3/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۴ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه رسالت

۹ خرداد ۱۴۰۱

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

ریال

139,590,864,606 ریال

داخلی

عادی

جزیره کیش

0 تومان

بازسازی ، مقاوم سازی و تعمیرات اساسی منازل مسکونی جزیره کیش

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.