چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

راهبری ، تامین نیروی انسانی و بهره برداری از درمانگاه های اداره کل

تجدید مناقصه

7/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

راهبری ، تامین نیروی انسانی و بهره برداری از درمانگاه های اداره کل

تجدید مناقصه

7/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها - روزنامه آفرینش

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.