جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

نگهداری، زیباسازی و احیاء فضای سبز اداره کل

مناقصه

1401/1

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

سازمان بنادر و دریانوردی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نگهداری، زیباسازی و احیاء فضای سبز اداره کل

مناقصه

1401/1

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۲۳

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

1,600,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۱۸

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۱۸

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۱۸

روزنامه مردم سالاری

۱۱ خرداد ۱۴۰۱

روزنامه مردم سالاری

۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ریال

31,494,582,767 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


پویان حق شمار

01344992515

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.