جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای مولتی کت نور1، نور 2 و مراد3

مناقصه

2001003702000012

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای مولتی کت نور1، نور 2 و مراد3

مناقصه

2001003702000012

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۵۸

اطلاعات تکمیلی


۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۵۸

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۰۷:۵۸

۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۷:۵۸

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.