سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

احداث ساختمان ICT بندر شهید رجایی

مناقصه

9/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

احداث ساختمان ICT بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث ساختمان ICT بندر شهید رجایی

مناقصه

9/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۷ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1/4/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 7/4/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه - روزنامه عصر رسانه - روزنامه دنیای اقتصاد

۱ تیر ۱۴۰۱

ریال

890,466,139,519 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

احداث ساختمان ICT بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.