جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

فراخوان

12/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

فراخوان

12/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 7/4/1401 تا مورخ 14/4/1401 روز سه شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۷ تیر ۱۴۰۱

روزنامه سیاست روز

۸ تیر ۱۴۰۱

ریال

15,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.