سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات اکسس کنترل بندر شهیدرجایی

تجدید مناقصه

9/فنی 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات اکسس کنترل بندر شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات اکسس کنترل بندر شهیدرجایی

تجدید مناقصه

9/فنی 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 7/6/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 15/6/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۰ مهر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان

۷ شهریور ۱۴۰۱

ریال

54,632,609,254 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات اکسس کنترل بندر شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.