سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی روسازی محورهای غربی داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

مناقصه

21/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی روسازی محورهای غربی داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی روسازی محورهای غربی داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

مناقصه

21/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 23/6/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 31/6/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - روزنامه ایران - روزنامه اعتدال

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

ریال

3,619,972,654,549 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

تعمیرات اساسی روسازی محورهای غربی داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.