سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

عملیات اجرایی تکمیل موج شکن فاز اول بندر نخل ناخدا

مناقصه

22/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

عملیات اجرایی تکمیل موج شکن فاز اول بندر نخل ناخدا

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

عملیات اجرایی تکمیل موج شکن فاز اول بندر نخل ناخدا

مناقصه

22/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 9/7/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 18/7/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه عصر اقتصاد

۹ مهر ۱۴۰۱

ریال

1,115,371,525,494 ریال

داخلی

عادی

بندر نخل ناخدا

0 تومان

عملیات اجرایی تکمیل موج شکن فاز اول بندر نخل ناخدا

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.