سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات ساماندهی مشکلات عملیاتی ترافیکی بندر شهید رجایی

فراخوان

24/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات ساماندهی مشکلات عملیاتی ترافیکی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی  فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات ساماندهی مشکلات عملیاتی ترافیکی بندر شهید رجایی

فراخوان

24/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 10/7/1401 تا مورخ 17/7/1401 روز یکشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۳ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه خراسان

۱۰ مهر ۱۴۰۱

روزنامه اعتماد

۱۱ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

انجام مطالعات ساماندهی مشکلات عملیاتی ترافیکی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی  فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.