سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات ساماندهی و توسعه پارکینگ ورودی گیت شمال شرقی بندر شهید رجایی

فراخوان

25/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات ساماندهی و توسعه پارکینگ ورودی گیت شمال شرقی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات ساماندهی و توسعه پارکینگ ورودی گیت شمال شرقی بندر شهید رجایی

فراخوان

25/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 11/7/1401 تا مورخ 18/7/1401 روز دوشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۵ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۱۱ مهر ۱۴۰۱

ریال

14,530,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

انجام مطالعات ساماندهی و توسعه پارکینگ ورودی گیت شمال شرقی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.