جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی محوطه بندری و کوی 22 بهمن بندرانزلی

مناقصه

1401/6

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی محوطه بندری و کوی 22 بهمن بندرانزلی

مناقصه

1401/6

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۲۵

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

610,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۲۳

۲۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۲۳

۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۲۳

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۷ مهر ۱۴۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۸ مهر ۱۴۰۱

ریال

121,209,723,045 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.