سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

: ادامه مطالعات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی اراضی استحصالی بندرانزلی

فراخوان

1401/11

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

: ادامه مطالعات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی اراضی استحصالی بندرانزلی

فراخوان

1401/11

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۳

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۷ مهر ۱۴۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۸ مهر ۱۴۰۱

ریال

5,307,360,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.