سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

26/عمران/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

26/عمران/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 17/7/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 23/7/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۱۷ مهر ۱۴۰۱

روزنامه هدف و اقتصاد

۱۸ مهر ۱۴۰۱

ریال

3,033,723,859,303 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.