چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خرید سه دستگاه پمپ دیزلی آتشخوار شناورهای ناجی

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید سه دستگاه پمپ دیزلی آتشخوار شناورهای ناجی

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰

اطلاعات تکمیلی


۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰

۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰

۱۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.