سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه diRection finder (DF)

مناقصه

14/فنی1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه diRection finder (DF)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه diRection finder (DF)

مناقصه

14/فنی1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 26/7/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 4/8/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - روزنامه شرق

۲۶ مهر ۱۴۰۱

ستاره صبح

۲۷ مهر ۱۴۰۱

ریال

90,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه diRection finder (DF)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.