جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی بندر بوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی بندر بوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱

۲۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱

۲۹ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱

ریال

داخلی

عادی

0 تومان