سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تامین خدمات، قطعات و تجهیزات حوزه it

مناقصه

2001003702000046

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تامین خدمات، قطعات و تجهیزات حوزه it

مناقصه

2001003702000046

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۳۷

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.